7. Σχέσεις του Αλέξανδρου Παπαναστασίου με άλλους πολιτικούς