Βιβλιογραφία

Ύστερα από το θάνατο του Αλέξανδρου Παπαναστασίου, σύμφωνα με την επιθυμία του,
δωρήθηκε το μεγαλύτερο μέρος της βιβλιοθήκης του στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Η δωρεά αυτή ανήκει σήμερα στη Σχολή Νομικών, Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Νομικής
και είναι προσβάσιμη στο κοινό: http://www.law.auth.gr

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

Αλέξανδρος Παπαναστασίου: Η Σημαντική Συμβολή του στη Δημοκρατία και στον Συνταγματικό Λόγο


Αναστασιάδης Γ., Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα, 2008.

Αλέξανδρος Παπαναστασίου, Θεσμοί, Ιδεολογία και Πολιτική στο Μεσοπόλεμο


Αναστασιάδης Γ., Κοντογιώργης Γ., Πετρίδης Π. (επιμ.), Πολύτυπο, Αθήνα, 1987.

Ο αγώνας για την ίδρυση της Αγροτικής Τράπεζας και ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου


Βερέμης Θ., στο Γ. Αναστασιάδης, κ.α. (επιμ.), 1987, σσ. 255-262.

Παπαναστασίου: Ο πολιτικός – ο επιστήμων – ο αγωνιστής – ο άνθρωπος


Αποστολοπούλου-Γεωργιάδη Τ., Αλέξανδρος Π., στο Γ. Αναστασιάδης, κ.α. (επιμ.), 1987, σσ. 21-80.

Η ανοικοδόμηση της Θεσσαλονίκης μετά την πυρκαγιά του 1917: ένα ορόσημο στην ιστορία της πόλης και στην ανάπτυξη της ελληνικής πολεοδομίας


Καραδήμου-Γερόλυμπου Α., Δήμος Θεσσαλονίκης, 1985.

Οι σοσιαλιστικές ιδέες του Αλέξανδρου Παπαναστασίου


Koντογιώργης Γ., στο Γ. Αναστασιάδης, κ.α. (επιμ.), 1987, σσ. 83-102.

Αλέξανδρος Παπαναστασίου: Πολιτικά Κείμενα, Μελέτες, Λόγοι, Άρθρα


Λευκοπαρίδης, Ξ. (επιμ.), 1957, τομ. Α’ και Β’. Αθήνα: Μπάυρον.

O Aλέξανδρος Παπαναστασίου και η εποχή του. Aντινομίες του μεταρρυθμιστικού σοσιαλισμού


Μαρκέτος Σ., 1998, βλ. http://www.scribd.com/doc/20074536

Η Ζωή και το Έργο του Κωστή Παρθένη


Ματθιόπουλος Ε., Εκδόσεις Αδάμ, Αθήνα, 2006.

Ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου και η Θεσσαλονίκη


Παπαστάθης Χ., στο Γ. Αναστασιάδης, κ.α. (επιμ.), 1987, σσ. 263-274.

Ο πολιτικός λόγος του Αλέξανδρου Παπαναστασίου για την διεθνή θέση της Ελλάδας


Ροζάκης Χ., στο Γ. Αναστασιάδης, κ.α. (επιμ.), 1987, σσ.377-386.

Ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου και η διαβαλκανική συνεννόηση


Σβολόπουλος Κ., στο Γ. Αναστασιάδης, κ.α. (επιμ.), 1987, σσ. 387-398.